ПОДБРАНА БИБЛИОГРАФИЯ НА ДАОИЗМА (извори, преводи, коментари и др.)

Подбор на източниците : д-р Дориян В. Александров (Дао Жън)

Даоски класики събрани в многотомната даоска енциклопедия “Дао Дзан” (“Даоски канон” или “Съкровищница на Дао”)(заб. пълният обем на “Дао Дзан” обхваща 1488 произведения в обем 5486 свитъка и 512 тома):

на китайски език:

1. Лао Дзъ (Ли Бо-ян). “Дао дъ дзин” (“Книга за Пътя и […]