Конфуций и ранното конфуцианство

Историческа обстановка

В традиционната историография се смята, че през периода, когато живее К., управлява д. Джоу (周 Zhōu) (1122-249 г.пр.н.е.).

[…]