Политическите масови кампании в ранните години на Китайската народна република (1949–1958)

Зорница ГРЕКОВА http://lib.sudigital.org/record/18827/files/SUDGTL-BOOK-2011-094.pdf

Много съвременни изследователи на Китай и на Китайската комунистическа партия (ККП) все още смятат, че комунистическият режим в КНР дължи дългогодишното си съществуване единствено на употребата на сила. Но в КНР пропагандата е също толкова важна, колкото и полицейските части. С умелото използване на образи и изрази, които дълбоко са залегнали в […]

Широ Ишии и експериментите на „Отряд 731“

Представям ви една от най-ужасните страници от времената на Втората световна война и японското нашествие в Китай.

Към това прибавям и документален филм за „Отряд 731“ (не е за хора със слаби нерви!):

В продължение на 40 години секретните занимания на японския Отряд 731 и неговите клонове остават най-добре пазената тайна от Втората световна […]

О ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ЦИКЛАХ В ИСТОРИИ КИТАЯ (XIV – XIXвв.)

С. А. НЕФЕДОВ

Статья депонирована в ИНИОН РАН

Эта статья посвящена рассмотрению истории Китая XIV-XIX веков с позиций нового методического подхода, теории демографических циклов. Как известно, теория демографических циклов изучает процессы изменения численности населения в условиях ограниченности природных ресурсов. Начало этой теории было положено Раймондом Пирлом[1], доказавшим, что изменение численности популяций животных (и, возможно, людей) […]

Китайские военные силы

Бичурин Иакинф (1840 г.)

Содержаніе. – Комплектъ. – Управленіе. – Вооруженіе. – Ученіе. – Флотъ. – Коплектованіе.

Прежнее состояніе военной силы.

Въ продолженіе первыхъ трехъ династій 2,505–231 годовъ до Р. X. военная служба составляла общую повинность всѣхъ землепашцевъ. Мѣстные начальники были и военными ихъ начальниками. Назначены были извѣстный срокъ службы, извѣстное время для […]

Битката за Нандзин (Нанкин) от 1937 г.

Дата : декември 1937 г.

Резултат : Падането на Нандзин и заобикалящите го околности, Клането в Нандзин

Воюващи : Китай, Националната революционна армия, Съветски военновъздушни сили (доброволци)

Япония : Централно-азиатска армия

Командващи : Китай – Тан Шъндзи; Япония : Матсуи Иване ( наследил )

Сили : Китай – 70 000 / 80 000 души; Япония […]

Китай след Първата световна война (1918-1927)

Като страна от Антантата, по време на Парижката конференция в началото на 1919 г., Китай настоява за отмяна на наложеното му от Япония на 9 май 1915 г. споразумение („21-те искания”), връщане на концесиите (особено на германските в провинция Шандун), извеждане на чуждите войски от страната и т.н. Съюзниците обаче отказват изобщо да разглеждат въпроса […]