Възстановяване на единната държава. Династия Суей /隋/ (581-618)

С възцаряването на династията Суей приключва четиривековният период на политеческа раздробеност на Китай е постоянни междуособни войни. Независимо, че управлението й е сравнително кратко, по време на тази династия и особено на реформите, осъществени от нейния основател Ян Дзиен (император Уан) страната се стабилизира, разширяват се обработваемите площи, увеличава се населението, на юг и на […]

Китайски евнух открил Америка

Мореплавател изпреварил с десетилетия Колумб, Вашку да Гама и Магелан Джън Хъ става адмирал, без да е излизал дотогава в открито море.

[…]