Дин. Западна Джоу /西周/ (1046-771 г.пр.н.е.)

(По “История Востока”, Л. С. Васильев)

През 1046 г. пр. н. е., дин. Шан била свалена от племето Джоу, което дало име и на династията Джоу. Столица на династията бил град Хао (镐), близо до съвременен Сиан. Владетелите й продължили завоевателната политика на Шан и разширили границите на юг и на север. От Шан възприели […]

Дин. Шан /商/ (1600-1046 г.пр.н.е.)

Хилядите находки по поречието на р. Хуанхъ на територията на съвременна пров. Хънан, сочат периода Шан /известен и като Ин/ като време на зараждане на китайската цивилизация.

[…]

Най-древното население

Обширните степи, плата и планински области на съвременен Китай от дълбока древност са били примамливи за множество и разнообразни номадски племена.

[…]

Дин. Ся /夏/ (2070-1600 г.пр.н.е.)

Периодът Ся е смятан за първата китайска династия.

[…]