Народна прокуратура

2004-06-16

Органите на народнита прокуратура в Китай са държавни органи, които съблюдават за спазването на закона.

Тяхната организация съответства на тази на народните съдилища. Настоящият Главен прокурор на Върховната народна прокуратура е Дзя Чунуан.

[…]

Народни съдилища

2004-06-16

Народните съдилища са държавните съдебни органи. Учредени са Върховен народен съд на държавно ниво; висши народни съдилища – в провинциите, автономните райони и градовете на централно подчинение; първа и втора съдебна инстанция. Върховният народен съд е най-висшият държавен съдебен орган, който отговаря пред ОСНП и неговия Постоянен комитет, и който наблюдава работата на местните […]

Китайската комунистическа партия

2004-06-16

Основана през юли 1921 г., днес ККП има повече от 63 милиона члена и повече от 3.3 милиона основни организации.

От 1921 до 1949 г. ККП ръководи китайския народ в трудната му борба, която в крайна сметка доведе до свалянето на империализма, феодализма и бюрократичния капитализъм и до провъзгласяването на Китайската народна република.

[…]

Конституция и правна система

2004-06-16

След основаването на Китайската народна република през 1949г., са били формулирани четири Конституции през 1954, 1975, 1978 и 1982 г. Настоящата Конституция, обнародвана през 1982 г., включва предисловие и четири глави: “Основни принципи”, “Основни права и задължения на гражданите”, “Държавно устройство” и “Национален флаг, национален герб и столица”, с общо 138 члена. През 1988, […]

Система на народните събрания

2004-06-16

Цялата власт в Китай принадлежи на народа. Органите, чрез които народа упражнява своята власт, са Общокитайското събрание народните представители и местните народни събрания. Следователно, системата на народните събранията е основа на политическата система в Китай или, с други думи, системата на управление. Нейните основни характеристики са: има представители от всички слоеве на народа и […]

Общокитайско събрание на народните представители

ОСНП е най-висшият орган на държавната власт, състои се от представители, избрани от всички провинции, автономни райони и градове на централно подчинение, специалните административни райони и въоръжените сили. То упражнява законодателна власт и взема решения по важни проблеми от политическия живот на държавата.

[…]

Държавно устройство

Държавните органи на КНР включват:

Органите на държавната власт – Общокитайското събрание на народните представители и местните събрания на народни представители;

[…]