Амбициозна поземлена реформа се подготвя в Китай

В Китай започва грандиозна поземлената реформа. Държавата е готова да позволи на фермерите да прехвърлят правото си на ползване на земята на трети лица, заявява китайския президент Ху Дзинтао. Експерти смятат, че подобна стъпка ще бъде радостно възприета от голяма част от 700-милионното население в селските райони, където правото на собствеността върху земята остава несбъдната […]

Пасивно салдо на Китай в селскостопанската търговия

2007-02-20

Както съобщи агенция Синхуа, публикуваният неотдавна от Централната китайска банка – Китайската народна банка доклад показва, че Китай има неблагоприятна позиция в международната конкуренция между аграрните страни и пасивно салдо в търговията със селскостопанска продукция през изминалите три години.

Представител на Централната китайска банка счита, че това се дължи на политиката на развитите страни […]

За откриване на 5 нов тип финансови организации на селския банков отрасъл

2007-02-17

Неотдавна в Китай бяха открити 5-те нов тип финансови организации на селския банков отрасъл, което отразява отварянето на китайския селски финансов пазар към различни капитали.

[…]

Коприната и други технически култури

Най-известната техническа култура на Китай са черничевите дървета. Листата на които служат за храна на копринените буби.

[…]

Отглеждането на ориза

Отглеждането на ориза е станала една от най-характерните черти на китайския народ. Оризът се гледа по два начина – под вода и такъв, който няма нужда от много влага.

[…]

Видове земеделие

Китай е добре развита земеделска цивилизация. Още преди шест хиляди години на територията на страната е обработвана земя, като около ІІ хил.пр.н.е. са били изчерпани възможностите за по-нататъшно развитие на земеделието чак до епохата на индустриализация.

[…]

Развитие на селското стопанство

В Китай обработваемите земи са едва 7% от световните, а трябва да се нахрани 1/5 от населението на Земята. Кой тогава ще нахрани Китай?

[…]