Релеф

Китайците казват: 西边高东边低呈三级阶梯; 山地多(2/3), 平地少(1/3). Релефът се е образувал под влияние на изпъкналата повърхност на Цинхай-тибетското плато, формирало се преди няколко милиона години. Погледнато от птичи поглед, Китай напомня на стълба с четири стъпала, която се спуска от запад на изток. На най-високото стъпало е Цинхай-тибетското плато със средна надморска височина 4000 м. Наричат платото […]

Общи сведения

Китай е третата по големина държава в света след Росия и Канада. Територията му е 9,6 млн. кв. километра.

[…]