Бичурин, Никита Яковлевич

Монашеско име – архимандрит Иакинф; роден на 29 августа (9 сентября) 1777 г. в с.Акулево, Чебоксарски край в Казанска губерния, починал на 11 (23) май 1853 г., Санкт-Петербург. Един от първите китаисти на Русия и в света.

Руски дипломат, изтоковед и пътешественик, владее китайски език, завещал на поколенията голям брой изследвания за Китай и […]

ОПИСАНІЕ ПЕКИНA (Бичурин, Никита Яковлевич, архимандрит Иакинф)

Съ приложеніемъ ПЛАНА СЕЙ СТОЛИЦЫ, СНЯТАГО ВЪ 1817 ГОДУ.

Переведено съ Китайскаго Монахомъ Іакинѳомъ. САНКТПЕТЕРБУРГЪ Въ Типографіи А. Смирдина. 1829.

Печатать позволяется: съ тѣмъ, чтобы по отпечатаніи представлено было, три экземпляра въ Ценсурный Комитетъ. С. Петербургъ, 25 Сентября 1828 года.

Ценсоръ, Статскій Совѣтникъ B. Анастасевичъ.

ПРЕДУВѢДОМЛЕНІЕ

(отъ)

ПЕРЕВОДЧИКА.

Безъ сомнѣнія, пріятно будетъ каждому видѣть картину […]