Бяла и черна техника

打字机 dăzìjī пишеща машина 半导体收音机 bàndăotĭ shōuyīnjī транзистор 单放机 dānfàngjī плеър, магнитофон 双卡录音机 shuāngkă lùyīnjī двукасетъчен касетофон 组合音响 zŭhé yīnxiăng музикална уредба 录音带 lùyīndài аудио-касета 唱片 chăngpiān плоча 激光唱盘 jīguāng chăngpán CD 音箱 yīnxiàng колонки 扩音器 kuòyīnqì усилвател 话筒, 麦克风 huàtŏng, màikèfēng микрофон

[…]

Към всички български китаисти предложение за създаване на електронен китайско-български речник от Камен Иванов

Здравейте, Благодаря на г-жа Шишкова за възможността да разкажа за моя проект!

Първо да се представя. Казвам се Камен Иванов. Още в далечното минало, когато Интернет тепърва навлизаше, бях сред хората, които бяха открили магията на чата. Всъщност, за мен тя беше във възможността човек лесно да намира подходящите събеседници за темите, които го интересуват. […]

Спорт

体育运动 tĭyù yùndòng спорт; физкултура

运动员 yùndòngyuán спортист 教练员 jiàoliànyuán треньор 裁判员 cáipànyuán съдия 按摩员 ànmóyuàn масажист 评论员 pínglùnyuán спортен коментатор

[…]

Сгради и стаи

银行 yínháng банка 派出所 pàichūsuǒ полицейско управление 公安局 gōng`ānjù РПУ 大使馆 dàshĭguăn посолство 飞机场 fēijīchăng летище 火车站 huŏchēzhàn ЖП гара 车站 chēzhàn Автобусна спирка; стоянка

[…]

Зеленчуци и подправки (списък думи)

蔬菜

蔬菜 shūcài зеленчуци

青菜 qīngcài зеленчуци; постно ястие

白薯 báishŭ батат, сладки картофи

土豆、马铃薯 tŭdòu、mălíngshŭ картофи

薯条儿 shŭtiáor пържени картофи

木薯 mùshŭ маниока

黄瓜 huángguā краставици

西红柿 xīhóngshì домат

[…]

Плодове и ядки

水果 shuĭguŏ плодове:

苹果 píngguŏ ябълки

梨 lí круши

葡萄 pútao грозде

[…]