Китайская языковедческая традиция

С. Е. Яхонтов

Китайская языковедческая традиция – традиция изучения языка, возникшая в Китае, одна из немногих независимых традиций, известных истории мирового языкознания. Методы её и сейчас применяются при изучении китайского и близких к нему по строю языков. Изучение языка началось в Китае свыше 2000 лет назад и до конца 19 в. развивалось совершенно самостоятельно, если […]

Китайское языкознание в 50-80-хх гг.

Софронов М.В. „Китайское языкознание в 50-80-хх гг.“ Вступительная статья к сборнику „Новое в зарубежной лингвистике. Выпуск XXII. Языкознание в Китае“, Москва, „Прогресс“, 1989 г.: Sofronov, Kitaiskoe iazikoznanie

Брайловото писмо в Китай

Представям ви една изключително интересна разработка върху китайското Брайлово писмо на Милена Милушева, завършила китайски език в 18 СОУ, понастоящем студент специалност „Китаистика“ в СУ „Св. Климент Охридски“:

Брайловото писмо, Милена Милушева

Пин-ин в шест минути

Учебно филмче за звуковете на китайския език. Не пробвайте без учител!

Особености в ортографията на японската онлайн комуникация

Светлозар ТОДОРОВ

 

Специалност: Японистика, Курс: трети (2009)

Уводни думи

По данни от 2003 г. броят на японските потребители на Интернет достига почти 77,3 милиона души, което е повече от 60% от населението на Япония. След тези на Китай и САЩ, японската езикова общност в Интернет е трета по големина. И все пак, за това […]

Учебници и учебни помагала по китайски език, издадени от специалисти, работещи в Пекинския университет (каталог)

北京大学海外教育学院和对外汉语教育学院教师编著出版的留学生语言教材(含教师用书、练习册)一览表

时间 教材 作者 出版社 1990 《趣味汉语》 刘德联、高明明 北京大学出版社 1993 《英语新教程》 赵杨(与封宗信、曹其军合著) 中国友谊出版公司

1994 《初级汉语教本》 王顺洪(合著) 日本白帝社 1994 《中级汉语——旅行会话与中国知识》 王顺洪(合著) 日本骏河台出版社 1994 《中国概况》 王顺洪 北京大学出版社 1994 《趣味汉语阅读》 刘德联、高明明 北京大学出版社 1994 《汉语中级听力教程》 潘兆明(主编)、杨德峰、李红印、刘元满 北京大学出版社 1994 《30天汉语通》 刘立新 华语教学出版社

1995 《新汉语教程》 李晓琪 北京大学出版社

1996 《中级汉语口语(上)》 刘德联、刘晓雨 北京大学出版社 1996 《CHINESE LANGUAGE VIDEO LESSONS FOR CLASSROOM USE》 刘立新 夏威夷大学出版社

[…]

За някои от аспектите на преподаване на служебната частица 了 lе на българи, изучаващи китайски език в средна и горна възрастова група

ЗА НЯКОИ ОТ АСПЕКТИТЕ НА ПРЕПОДАВАНЕ НА СЛУЖЕБНАТА ЧАСТИЦА 了 (LE) НА БЪЛГАРИ, ИЗУЧАВАЩИ КИТАЙСКИ ЕЗИК В СРЕДНА И ГОРНА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА

Яна ШИШКОВА докторант към секция „Китаистика”, ФКНФ, СУ „Св. Климент Охридски” (публикувана в сборник доклади от първа национална научна конференция „Китай – традиция и съвременност”, Институт Конфуций – София, […]

О китайских фонологических системах в межцивилизационном контакте Востока и Запада (проект монографического исследования)

Алексахин А.Н.

Филологические науки в МГИМО: Сб. научных трудов/ МГИМО(У) МИД России

Отв. ред. Г.И. Гладков. – М.: МГИМО, 2006. №24(39). – С. 6-18.

 

О китайских фонологических системах в межцивилизационном контакте Востока и Запада (Проект монографического исследования)

Язык является основой национальной культуры, так как обеспечивает накопление и хранение цивилизационной информации. […]

Тоны в китайском языке

Представям ви едно чудесно изследване върху тоновете на китайския език. Колкото и да се опитвах, не можах да намеря кой е неговият автор. Ако разберете, моля, пишете ми.

Содержание

Введение

Глава I. Понятие тона

1.1 Определение тона. Тональные языки

1.2 Взаимоотношение тонов и интонации

Глава II. Система тонов китайского языка

2.1 Исследование системы тонов китайского […]