ВСИЧКО ЗА КИТАЙ

中国大观园

от Яна Шишкова и приятели на Китай

юни 8, 2010

Математика

в категория Тематичен речник

Съставител: ВЕСЕЛИНА ИВАНОВА

数学 shùxué математика
算术 suànshù аритметика
算术式 suànshùshì математическа формула
加上 jiāshàng плюс, прибавям
加法 jiāfă събиране
减法 jiănfă изваждане
借位 jièwèi взимам едно на ум
差数 chāshù разлика
偶数 ŏushù четно число
奇 jī нечетно число
倍 bèi два пъти
倍增 bèizēng удвоявам, увеличавам в пъти
乘 chéng умножавам
相乘 xiāngchéng умножение
分 fēn деля, деление
分为 fēnwéi деля
整除 zhĕngchú дели се без остатък
加减乘除 jiājiănchéngchú четирите аритметични действия
比 bĭ в сравнение с
单数 dānshù положително нечетно число
双数 shuāngshù четно число
棱锥 léngzhuī пирамида
柱体 zhùtĭ цилиндър/призма
球状 qiúzhuàng сфера
顺数 shùnshŭ броя (от 0 до 10)
倒数 dàoshŭ броя (от 10 до 0)
分数 fēnshù дроб
系数 xìshù коефициент
算数平均数 suànshùpíngshù средно аритметично
直线 zhíxiàn права (линия)
曲线 qūxiàn крива (линия)
圆圈 yuánquān кръг
方 fāng квадрат
三角形 sānjiăoxíng триъгълник
长方形 chángfāngxíng правоъгълник
三分之二 sānfēnzhīèr 2/3
百分之十 băifēnzhīshí 10%

404

Creative Commons License
Публикациите, подписани от Яна Шишкова, ползват условията на Криейтив Комънс лиценз.
Всички останали принадлежат на техните автори!

krasota

Търсене:

Категории:

bodypaint

Навигация:

Учете китайски в 138-мо СОУ

Учи в Китай! Виж как.