ВСИЧКО ЗА КИТАЙ

中国大观园

от Яна Шишкова и приятели на Китай

ноември 20, 2007

МАРИАНА МАЛИНОВА КОСТОВА

в категория Известни синолози и изтоковеди

Родена: 29 декември 1965, Шумен

Академична кариера


Образование

1990 – Магистър по български език и литература, Шуменски университет „Константин Преславски“

1995 – Китайски език, Пекински университет за чужди езици (Пекин, Китай).

2005 – Доктор (PhD) по научната специалност „Стара история (включително праистория)“ след защита на дисертация върху „Проблеми на културните контакти между Китай и съседите през бронзовата епоха“.
Назначение

2006 – Научен сътрудник в Института по история, БАН (продължава).
Академична квалификация
Научна степен и звание

2005 – Доктор (PhD).

2006 – Н. с. ІІ ст. в Института по история – БАН.
Членства в научни организации и сдружения
Членства в редколегии и издателски научни съвети
Научни специализации в чужбина

1994-1995 – Пекин, Китай: Китайска академия на науките – Институт по археология и Институт по китайска история, 18 месеца по тема „Археология на бронзовата епоха в Китай“ (01.03.1994 – 01.09.1995).

1997 – Оксфорд, Великобритания: Мертън Колидж, по тема: „Изкуство и култура на древен Китай“ (с научен ръководител проф. Джесика Рейсън).

2006 – Пекин, Китай: Пекински университет за чужди езици – „Китайска култура“ и „Теория, методика и основи на преподаването по китайски език“ (сертификат № 2006013 / август 2006).
Участие в съвместни научни проекти


Участие в археологически експедиции:

1992, 1993 – Българо-руска на селищна могила Юнаците (окр. Пазарджик, България) с участието на проф. Н. Я. Мерперт и В. Мацанова.

1994 – Китайска в Сиан (пров. Шанси, Китай) с проф. д.и.н. Сю Гуанди.

1996 – Китайска в Лоян (пров. Хънан, Китай).

1998, 1999 – Българо-японска в село Дядово (България) с проф. Х. Камуро и ст.н.с. Диана Гергова.

2004 – Китайско-американска в Сансидуй (ок. Гуанхан, пров. Съчуан, Китай) в екипа на проф. Робърт Бъгли (Принстънски университет, Ню Джърси, САЩ).
Области на научни интереси
Преподавателска дейност

2006 – Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Център по източни езици и култури, Катедра „Езици и култури на Източна Азия“, лекционни курсове по: 1) „Великите китайски династии“, 2) „Стара китайска история“, 3) „Основните символи в китайската култура“, 4) „Традициите в архитектурата на Изтока“, 5) „Загадките на древен Китай в светлината на най-новите археологически открития“, 6) „Китайската култура – традиции и съвременност“.

Публикации:

А. МОНОГРАФИИ

Б. СТУДИИ И СТАТИИ:

1.  Евразия и Китай. Проблемът за културните контакти през бронзовата епоха. – В: Сборник Проблеми на древната обща история и култура. София: СУ ”Св. Климент Охридски”, 1995, с. 88–90.

2.  Мястото на камбаните в китайската култура през бронзовата епоха.  – Минало, 2001, № 2, 4–13.

3.  Опит за тълкуване символиката на мотива таотие в шански Китай. – Минало, 2002, № 2, 4–13.

4.  Към проблема за генезиса на антропоморфните лица-маски от Лиулихъ, Хъбей. – В: Годишник на Департамент “Средиземноморски и източни изследвания”, Нов Български Университет, том І (2002), (Академични четения в чест на професор Златозара Гочева), София, 2003, с. 81–91.

5.  Най-ранните огледала от територията на днешен Китай в контекста на етнокултурните контакти през бронзовата епоха. – В: Сборник История. Общество. Религия. Шумен: ШУ ”Епископ Константин Преславски”, 2003, с. 21–43.

6.  Най-ранни писмени сведения за чужди етноси на север и запад от Шан. – Минало, 2003, № 1, 9–14.

7. Зараждането на китайските йероглифи и тяхната семантика. – В: Културните текстове на миналото: носители, символи и идеи, книга ІІІ “Знаци, текстове, носители”, Материали от международната научна конференция в чест на 60-ет годишнината на проф. д.и.н. Казимир Попконстантинов, В. Търново, 29-31 октомври 2003 г., София:  Университетско издателство ”Св. Климент Охридски”, 2005, с. 106–117.

8. Най-ранните огледала от територията на днешен Китай в контекста на етнокултурните контакти през бронзовата епоха (преработен и допълнен вариант). – Минало, 2004, № 1, 4–15.

9.  Зооморфни нефритови висулки от късен Шан. – Епохи, 12 (Юбилейна книжка в чест на проф. д-р Златозара Гочева), 2004, № 3–4, 87–110.

10.  Архитектура на древните китайски гробници. – В: Годишник на Департамент “Средиземноморски и източни изследвания”, Нов Български Университет, том ІІ (2004), (Академични четения в чест на 110 години от рождението на професор Янко Тодоров), С., 2004, с. 277–285.

11.  Древната китайска игра ЛИУ  БО. – Минало, 2006, № 3, 4–12.

12.  Сансидуей в контекста на археологическата карта на Китай от ранната бронзова епоха. – В: Stephanos Archaeologicos in honorem Professoris Ludmili Getov, Studia Archaeologica Universitatis Serdicensis, Suppl. ІV, Годишник на Софийски Университет “Св. Климент Охридски”, Исторически факултет – специалност “Археология” (Сборник в чест 70 годишнината на проф. Л. Гетов), София, 2005, с. 469–481.

В. Научни информации, отзиви, рецензии

Г. ДОКУМЕНТИ

http://www.ihist.bas.bg/sekcii/CV/PINI_MMalinova.htm 

404

Creative Commons License
Публикациите, подписани от Яна Шишкова, ползват условията на Криейтив Комънс лиценз.
Всички останали принадлежат на техните автори!

krasota

Търсене:

Категории:

bodypaint

Навигация:

Учете китайски в 138-мо СОУ

Учи в Китай! Виж как.