ВСИЧКО ЗА КИТАЙ

中国大观园

от Яна Шишкова и приятели на Китай

април 1, 2017

В България бе открита редакция на най-голямото университетско издателство на Китай

в категория БЪЛГАРО-КИТАЙСКИ ОТНОШЕНИЯ, ЛИТЕРАТУРА, ОБРАЗОВАНИЕ

Изготви по материали от официалната страница на FLTRP Петко Т. Хинов

„Пролетният вятър е вестител на радост, от презморска страна донесе чудна вест.“ На 1 март 2017 година в сътрудничество с българското издателство Изток-Запад официално бе открита „Редакция за издания, свързани с Китай“ на Издателство за образователна и научна чуждоезична литература“ (FLTRP). По този повод директорът на FLTRP г-н Цай Дзиенфън сподели следното:

„Редакцията е първи плод на инициативата «Книги и знания по пътя на коприната», на Държавната администрация за преса, публикации, радио, филми и телевизия на Китайската народна република. Това е и първият издателски отдел на FLTRP зад граница, основан по държавната стратегия Един пояс, един път, който бележи разширяване влиянието на FLTRP към нови хоризонти в Източна Европа.“

Пътят на културата по „Пътя на коприната“

Създаването на редакцията за китайски издания на FLTRP в България е плод на политиката на китайската държава за културен обмен на Китай с останалите страни по Пътя на коприната, изразена в стратегията „Един пояс, един път.“

От близо три години издателство FLTRP активно прилага стратегията на културно сътрудничество с 32 държави по линията на „Един пояс, един път“. Досега са създадени четири проекта на държавно равнище за взаимен превод: „Китай-Албания“, „Китай-Шри Ланка“, „Китай-Португалия“ и „Китай-Израел“.

Износът на литературни произведения по взаимен договор в държави по Пътя на коприната и създаването на съвместни издателски проекти са дял от стратегията за локализация на изданията на FLTRP и стремежа за откриване на редакции в страните, които отговарят на условията на нашето издателство. В близките две години делегация на FLTRP начело с г-н Цай Дзиенфън, посети България, Сърбия, Белорусия и Ливан, направени бяха проучвания, търсени възможности, обсъдени планове за сътрудничество и бе подета смела инициатива за осъществяването му. След като условията съзряха, FLTRP избра именно България за основаването на своята първа редакция и издателски център. Едновременно с това, редакцията на FLTRP в България е първият издателски и езиково-учебен център в държава по Пътя на коприната по официално одобрена програма за държавно финансиране, както и първи проект, официално включен в инициативата „Книги и знания по Пътя на коприната“.


Създаване на Редакционния отдел на FLTRP в България

Решението първият редакционен отдел на FLTRP в държава по Пътя на коприната да бъде открит именно в България бе взето след задълбочено проучване.

През юни 2016 г. делегация на нашето издателство начело с директора на FLTRP г-н Цай Дзиенфън посети България и проучи внимателно интереса към китайска учебна литература и книги, свързани с Китай. Делегацията установи връзки с посолството на КНР в РБ, Институт „Конфуций“ към Софийски университет, Асоциацията на българските книгоиздатели и различни издателства.

Два месеца по-късно, на 26 август 2016 г. по време на Международния панаир на книгата в Пекин се проведе кратко представяне на книгата на д-р Лин Уъншуан „Българската нация: стари и нови представи“, отпечатана на английски и български език от Издателството на СУ. На тази среща между България и Китай бе подписано споразумението за откриване на Редакцията на FLTRP в България (подробно за ранния етап на развитие на отношенията ни вж. «2016: Книжовни срещи между България и Китай»

На 1 март 2017 г. след продължителна подготовка, избор на място и създаване на съвместно лого за FTLRP и Изток-Запад, издателският център на FLTRP в София бе официално открит.

* * *

През януари 2017 г. китайската държава прие „Становище за развитието и разпространението на традиционната китайска култура“, където се споменава необходимостта „да се насърчава развитието на чуждестранната търговия, повече произведения на китайската култура, отличаващи се с представителност и висока конкурентоспособност да бъдат представени на международния пазар“, „да се усили международната реклама и разпространение на китайски издания, да се окаже подкрепа на китаистите и чуждестранните издателско-преводачески организации за издаването на китайска литература.“

Заглавията, които FLTRP възнамерява да преведе и издаде чрез редакцията си в България, са ярки по съдържанието си книги за китайската култура.

Главен редактор и координатор на издателство FLTRP в България е известният български китаист Петко Т. Хинов.

До основаването на Редакцията на FLTRP, българското издателство Изток-Запад, оглавявано от г-н Любен Козарев, е издало множество шедьоври на китайската класическа литература в превод на Петко Т. Хинов, като например „Сън в алени покои“ от Цао Сюецин, „Чудните дела на съдията Бао“, „Тридесет и шестте стратегеми“, „Нощни разговори край огнището“, „Бит и душевност на моя народ“ от Лин Ютан и други китайки книги, чрез които българският читател може да се докосне до есенцията на китайската култура.

След основаването на нашата редакция в България предстои работа по превода и издаването на богато илюстрирани книги за китайската култура. По предварителен проект редакцията целенасочено подбира заглавия, живо представящи традиционните ценности и светоглед на съвременните китайци. През 2017 г. предстои издаването както на познавателна, така и на учебна литература – книгата „Срещи с китайската култура“, първа книга на „Учебник по китайски език за българи“ (съвместно издание на FLTRP и MacMillan). Предстоящ проект е също така е деветтомният сборник „Възлови понятия в китайската мисъл и култура“.

Направления в работата на българската редакция на FLTRP

Основните направления на развитие в работата на редакцията са две:

Новаторство в подхода към работата и управлението. Редакцията се състои от висококвалифицирани китаисти, които имат задача да подбират и препоръчват китайски книги за издаване в България. Главният редактор е Петко Т. Хинов, който ръководи работата по нашите издателски проекти и предлага консултации и съвети на FLTRP за отделни заглавия, координира превода и редактирането на одобрените за издаване заглавия, както и осъществява координация и избор по проекти за издаване на български книги в Китай. В същото време редакцията сътрудничи с Институт „Конфуций“ към СУ „Св. Климент Охридски“ и проучва китайските заглавия, излизащи на българския книжен пазар. През май тази година Петко Т. Хинов ще посети издателството ни в Пекин с цел задълбочаване на културния и книжовен обмен между България и Китай, за предначертание на следващите стъпки на съвместната ни работа, преглед на най-новите издания на FLTRP и обсъждане на издателските взаимоотношения на Китай с България.

Новаторство в книгоиздаването. След създаването на редакционния ни отдел в България със съдействието на FLTRP, Петко Т. Хинов изгради пилотния проект за интернет-книгоразпространение по интернет Книгосвят (Bookworld, 中保书界). Това е началото на една сериозна платформа за предлагане на китайски книги в България и български книги в Китай (Кратко представяне на „Книгосвят“ вж. тук.)

Насоки за бъдещо развитие

Създаването на „Редакция за издания, свързани с Китай“ в Република България е само първата стъпка за осъществяването на един по-обхватен проект. Освен като огнище за издателска, образователна и творческа дейност, българската ни редакция има предназначението да се превърне в културен център за разпространение дейността на FLTRP към останалите страни в Източна и Централна Европа.

На първо място в нашата програма за локализация стои издателската дейност. Създаден е държавен проект за взаимен превод на най-забележителните произведения на художествената литература на Китай и България. В бъдещата ни работа издателство FLTRP ще насърчава взаимния културен обмен с България в множество направления: взаимен износ на книжовни произведения, съвместни издания, финансово сътрудничество и др. Ще бъдат положени усилия за взаимното изучаване на китайски и български език с хартиени издания и интернет програми и платформи. FLTRP ще предложи богат асортимент от продукти, свързани с чуждоезиковото обучение заедно с дългогодишния си издателски опит.

На второ място в програмата ни за развитие стои създаването на Център за езиково обучение. В тясно сътрудничество Институт Конфуций в София, създаден със съвместните усилия на Софийския университет и Пекинския университет за чужди езици, ще бъде създаден център за езиково обучение, интегриращ зрелия опит на FLTRP в областта на образователната и научна чуждоезична литература и електронни издания.

Директорът на Издателството за образователна и научна чуждоезична литература г-н Цай заяви, че ще бъдат положени усилия нашият издателски център в България да се превърне в първо средище на дейността ни за цяла Източна и Централна Европа, чиято дейност ще включва разпространението на литература от Китай към останалите държави по Пояса на коприната и чиято цел ще е по-осезаемо присъствие на китайски заглавия на местните книжни пазари.

404

Creative Commons License
Публикациите, подписани от Яна Шишкова, ползват условията на Криейтив Комънс лиценз.
Всички останали принадлежат на техните автори!

krasota

Търсене:

Категории:

bodypaint

Навигация:

Учете китайски в 138-мо СОУ

Учи в Китай! Виж как.