ВСИЧКО ЗА КИТАЙ

中国大观园

от Яна Шишкова и приятели на Китай

януари 15, 2014

Трактат за чистотата и покоя / QINGJING JING

в категория Древност

Превод: Галина ЛАЧЕВА

1.
(Лаодзъ казва)
Великото Дао е без форма.
Но формира небето и земята
Великото Дао е без желания да управлява,
Но управлява пътя на слънцето и луната.
Великото Дао е без име и определение,
Но определя развитието на всички неща.
Не зная как се нарича
Но за да го обсъдя, го наричам Дао.
Дао може да е и чисто, и мътно, и подвижно, и в покой.
Небето е чисто и прозрачно, а земята е кална и плътна.
Небето e подвижно, а земята е неподвижна.
(Ян е ясно, а Ин* е мътно.)
Ян е активно, а Ин е пасивно.
Това задава началния принцип
И разгръщането му докрай,
При което възникват всички неща.
Чистотата е в основата на мътилката,
Покоят се корени в движението.

Бъди все изпълнен с чистота и покой
И Небето и Земята
Ще се върнат към Изначалното**.

2.
Човешкият дух обича чистотата,
Но умът я размътва.
Човешият ум обича покоя,
Но натрапчивите желания*** го смущават.

Избави се от натрапчивите желания докрай
И умът ти ще се успокои от самосебе си.
Избистри ума си
И духът ти ще се пречисти от самосебе си.
Естествено е шестте вида желания**** да не възникват
И трите отрови***** да се неутрализират.
Който е неспособен на това
Още не е избистрил ума си
И не се е избавил от натрапчивите желания.
Ако чувстваш силата да надмогнеш желанията:
Разгледай ума си вглъбено
И виж как умът го няма.
После разгледай тялото си
Погледни се отвън
И виж как тялото го няма.
Тогава погледни навън към другите
И виж как и други неща няма.
Постигнеш ли горните три
Постигаш Пустотата******.

3.
Използвай Пустотата, за да разгледаш празнотата
И виж как празнотата я няма.
Щом чезне даже празнотата
Изчезва и несъществуването.
Щом и несъществуване не съществува
Покоят е доведен до непреходна крайност.
Ако покоят е доведен до непреходна крайност
Нима могат да се породят натрапчиви желания?
Щом в теб не се пораждат натрапчиви желания
То значи си познал непреходния покой,
Откликваш на явленията непреходно,
Осъществяваш непреходната си същност.
Чрез непреходния отклик и непреходната притихналост
Пребиваваш във вечната чистота и покой.

4.
Щом пребиваваш в чистотата и покоя
Постепенно навлизаш в непреходното Дао.
Навлизайки в непреходното Дао
Ти го осъществяваш.
И макар да говорим за осъществяване
Всъщност няма нищо за постигане.
Заговорваме за осъществяване в опит да подпомогнем
Култивацията и просветлението на живите същества.
Само ако наистина си разбрал това
Може да предаваш знанието за Дао.

5. (Лаодзъ казва)
Боецът с голяма буква не цени насилието и конфликтите.
Боецът с малка буква е пристрастен към битките.
Моралността с голяма буква е свободна от морализаторство.
Моралността с малка буква е вкопчена в налагането на ценности.

Всяка пристрастеност и вкопченост******* няма нищо общо
Нито с Дао, нито с Дъ********
Ако живите същества не успяват да осъществят Дао
То е защото умовете им са заблудени.
Заблудеността на ума
Се изразява в неспокойствие на духа.
Ако духът ти е неспокоен
Значи си пристрастен към нещо.
Пристрастен ли си към нещо
То го търсиш ненаситно.
А от ненаситност и натрапчиви страсти
Възникват тревожност и терзания.
Тревожността и терзанията, редом с илюзиите
Изтезават и тялото ти, и ума ти.

6.
Така попадаш в порочния цикъл на нечистотата и срама,
На възходите и паденията, на повторните раждания и смърти*********.
Непрестанно затънал в море от страдания
Оставаш в неведение за непреходното Дао.
Ако обаче разбереш нещата правилно,
Ще осъществяваш Дао естествено.
Ако си наясно с осъществяването на Дао,
Пребиваваш вечно в чистотата и покоя.

–––––––––––––––––-
* (кит. фил.) Ин и ян – двете основни взаимодопълващи се качества на универсалната субстанция (бел. прев.)
** (кит. фил.) Изначалното – предродовото състояние на универсалната субстанция (бел. прев.)
*** (от кит. qian gu, буд., даоиз.) Възприетият досега превод на български е с по-общото понятие „желания”, което носи и положителни конотации и съответно не отговаря на контекста на даоистката и будистката философия (бел. прев.)
**** (буд., даоиз.) Шестте вида пристрастеност към външносетивните (звукови, визуални, обонятелни, вкусови, тактилни) и вътрешносетивните (умствени) удоволствия. (бел. прев.)
***** (буд., даоиз.) Ненаситността, гнева и заблудата като причинители на страдание, нещастие и неудовлетвореност. (бел. прев.)
****** (буд., даоиз.) Безоблачното, незамърсено съзнание за същността на нещата (бел. прев.)
******* Съзнателно бягство от възприетия досега превод на български с „привързаност”, поради наличието на допълнителни, положителни конотации на това българско понятие. (бел. прев.)
******** Естественият Морал и Естествената Моралност – вж. Д-р Ван Циенцюн, „Естествен чигун”, изд. Академия „Ханлин” (бел. прев.)
*********(буд., даоиз.) т. нар. цикъл на прераждане, блуждаене/лутане между различни състояния на съществуване (бел. прев.)

404

Creative Commons License
Публикациите, подписани от Яна Шишкова, ползват условията на Криейтив Комънс лиценз.
Всички останали принадлежат на техните автори!

krasota

Търсене:

Категории:

bodypaint

Навигация:

Учете китайски в 138-мо СОУ

Учи в Китай! Виж как.