ВСИЧКО ЗА КИТАЙ

中国大观园

от Яна Шишкова и приятели на Китай

февруари 5, 2017

Политическите масови кампании в ранните години на Китайската народна република (1949–1958)

в категория Нова история

Зорница ГРЕКОВА
http://lib.sudigital.org/record/18827/files/SUDGTL-BOOK-2011-094.pdf

Много съвременни изследователи на Китай и на Китайската комунистическа партия (ККП) все още смятат, че комунистическият режим в КНР дължи дългогодишното си съществуване единствено на употребата на сила. Но в КНР пропагандата е също толкова важна, колкото и полицейските части. С умелото използване на образи и изрази, които дълбоко са залегнали в мисленето и в езика на китайския народ, ККП успява да спечели подкрепата на народа през първите години на установяване на комунистическия режим. Както твърди един от най-известните френски китаисти Ж. Жерне „през целия период от управлението си китайският режим показва своята оригиналност: с вниманието, което отделя на агитацията и на просвещаването на умовете, от една страна, и с една революционна романтика – от друга”.

В КНР от 1949 до 1958 г.  се осъщестяват няколко кампании, чиято цел е да мобилизира населението и то да се приобщи към комунистическата доктрина. Някои автори са склонни да разделят този етап на два подетапа – етап на консолидацията на новата държава (1949-1952)  и етап на „Съветски Китай”, или „Съветски период” (1952/1953-1958). (още…)

август 17, 2013

Широ Ишии и експериментите на „Отряд 731“

в категория Нова история

Представям ви една от най-ужасните страници от времената на Втората световна война и японското нашествие в Китай.

Към това прибавям и документален филм за „Отряд 731“ (не е за хора със слаби нерви!):

В продължение на 40 години секретните занимания на японския Отряд 731 и неговите клонове остават най-добре пазената тайна от Втората световна война. След победата си Съюзниците изгарят от желание да се доберат до знанията и тайните на японските разработки за биологично оръжие. Най-търсени са цялостните протоколи за експерименти, провеждани върху живи човешки същества. (още…)

юни 7, 2010

О ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ЦИКЛАХ В ИСТОРИИ КИТАЯ (XIV – XIXвв.)

в категория Нова история, Статии и сборници

С. А. НЕФЕДОВ

Статья депонирована в ИНИОН РАН

Эта статья посвящена рассмотрению истории Китая XIV-XIX веков с позиций нового методического подхода, теории демографических циклов. Как известно, теория демографических циклов изучает процессы изменения численности населения в условиях ограниченности природных ресурсов. Начало этой теории было положено Раймондом Пирлом[1], доказавшим, что изменение численности популяций животных (и, возможно, людей) описывается так называемой логистической кривой (рис. 1).

Логистическая кривая показывает, что поначалу, в условиях изобилия ресурсов и высокого потребления, численность популяции быстро возрастает. Затем рост замедляется и население стабилизируется вблизи асимптоты, соответствующей максимально возможной численности при полном использовании природных ресурсов. Достижение популяцией максимально возможной численности означает существование на уровне минимального потребления, на грани выживания, когда естественный прирост полностью элиминируется голодной смертностью. Это состояние <голодного гомеостазиса> в действительности оказывается неустойчивым, колебания природных факторов приводят к <демографической катастрофе>, катастрофическому голоду или эпидемии. Катастрофа приводит к резкому уменьшению численности населения, после чего начинается период восстановления в новом демографическом цикле. (още…)

август 5, 2009

Китайские военные силы

в категория Бичурин, БОЙНИ ИЗКУСТВА И СПОРТ, Нова история

Бичурин Иакинф (1840 г.)


Содержаніе. – Комплектъ. – Управленіе. – Вооруженіе. – Ученіе. – Флотъ. – Коплектованіе.


Прежнее состояніе военной силы.

Въ продолженіе первыхъ трехъ династій 2,505–231 годовъ до Р. X. военная служба составляла общую повинность всѣхъ землепашцевъ. Мѣстные начальники были и военными ихъ начальниками. Назначены были извѣстный срокъ службы, извѣстное время для ученія. Такимъ образомъ войско не требовало издержекъ на содержаніе; народъ не былъ изнуряемъ долговременною службою.

Это было одно изъ лучшихъ воинскихъ учрежденій. Домъ Цинь, по введеніи монархическаго правленія въ 931 году до Р. X, отмѣнилъ это учрежденіе; и полагая, что съ прекращеніемъ причинъ къ распрямъ, болѣе не будетъ воины, уничтожилъ оружіе, a въ областяхъ опредѣлилъ только военныхъ учителей. Такимъ образомъ онъ изъ воинскихъ упражненій сдѣлалъ театральную забаву, доходилъ до Халки, и утвердилъ подъ своею властію восточную Монголію отъ Чахаpa до Маньчжуріи. Но послѣ пятилѣтней за престолъ войны между дядею и племянникомъ 1398–1403, домъ Минъ потерялъ всѣ завоеванія въ Монголіи, и хотя перенесъ свой дворъ въ Пекинъ, со всѣмъ тѣмъ болѣе двухъ столѣтій терпѣлъ почти безпрерывныя безпокойствія отъ Монголовъ. (още…)

февруари 6, 2008

Битката за Нандзин (Нанкин) от 1937 г.

в категория Нова история

Дата : декември 1937 г.

Резултат : Падането на Нандзин и заобикалящите го околности, Клането в Нандзин

Воюващи : Китай, Националната революционна армия, Съветски военновъздушни сили (доброволци)

Япония : Централно-азиатска армия

Командващи : Китай – Тан Шъндзи; Япония : Матсуи Иване ( наследил )

Сили : Китай – 70 000 / 80 000 души; Япония – 8 дивизии

Жертви ; Китай – 50 000 военнослужещи ,400 000 цивилни ; Япония – 6000 военни. (още…)

октомври 27, 2007

Китай след Първата световна война (1918-1927)

в категория Нова история

Като страна от Антантата, по време на Парижката конференция в началото на 1919 г., Китай настоява за отмяна на наложеното му от Япония на 9 май 1915 г. споразумение („21-те искания”), връщане на концесиите (особено на германските в провинция Шандун), извеждане на чуждите войски от страната и т.н. Съюзниците обаче отказват изобщо да разглеждат въпроса за възстановяването на китайския суверенитет, което предизвиква стихийни недоволство в страната. (още…)

Creative Commons License
Публикациите, подписани от Яна Шишкова, ползват условията на Криейтив Комънс лиценз.
Всички останали принадлежат на техните автори!

krasota

Търсене:

Категории:

bodypaint

Навигация:

Учете китайски в 138-мо СОУ

Учи в Китай! Виж как.